ΡΟΥΜΠΙΝΙ Νέο
ΡΟΥΜΠΙΝΙ ΟΒΑΛ ΤΑΓΙΕ 2,34cts ..

ΡΟΥΜΠΙΝΙ Νέο
ΡΟΥΜΠΙΝΙ ΤΑΓΙΕ 2,09cts   ..

ΣΜΑΡΑΓΔΙ Νέο
ΣΜΑΡΑΓΔΙ E/C 1,25cts ..

ΣΜΑΡΑΓΔΙ Νέο
Σμαραγδι Ε/C 2,10cts ..

ΣΜΑΡΑΓΔΙΑ Νέο
ΣΜΑΡΑΓΔΙΑ ΟΚΤΑΓΩΝΑ 6x8mm ΠΡΟΕΛΕΥΣH ΖΑΜΒΙΑ    ..

geoartfinegems.com